Thẻ: Thời hạn xin giấy phép sàn thương mại điện tử tại Đà Nẵng là bao lâu?