Thẻ: Sang tên sổ đỏ khi người bán đã mất mua bán trước ngày 01/7/2014