Thẻ: Sang tên sổ đỏ khi người bán đã mất có được không?