Thẻ: Kích thước lối đi riêng được xác định dựa trên các căn cứ nào?