Thẻ: Không biết chồng đang ở đâu tại nước ngoài thì có ly hôn được không?