Thẻ: Khi nào thì một người được pháp luật công nhận là đã ly hôn?