Thẻ: Khi nào người dân phải tiến hành cấp đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip?