Thẻ: Xin cấp lại tờ rời BHXH mất bao lâu theo quy định?