Thẻ: Vẽ bậy lên di tích lịch sử có phải chịu trách nhiệm hình sự không?