Thẻ: Tiệm cầm đồ thu lãi suất cao hơn mức quy định thì bị phạt như thế nào?