Thẻ: Tiệm cầm đồ có được phép thu mức lãi suất cao hơn mức lãi suất quy định?