Thẻ: Thời hạn cấp giấy phép bay flycam tại Đà Nẵng là bao lâu?