Thẻ: Quyền và nghĩa vụ của bên được uỷ quyền trong hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ