Thẻ: Quy định trường hợp Cắn rách tai nhân tình của chồng ra đầu thú thì có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?