Thẻ: Người lao động nghỉ việc thì thẻ bảo hiểm y tế đã cấp có còn giá trị không?