Thẻ: Người dân có được đốt pháo hoa trong dịp Tết không?