Thẻ: Mua bán xe không có giấy tờ thì giao dịch có vô hiệu không?