Thẻ: Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thẻ căn cước công dân tại trụ sở công an