Thẻ: Hậu quả pháp lý của việc rút đơn theo yêu cầu bị hại