Thẻ: Đủ tuổi nhưng không có bằng lái phạt bao nhiêu?