Thẻ: Đất có sổ đỏ nằm trong quy hoạch có được đền bù đất không?