Thẻ: Cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa ngừng bán xăng bị xử phạt như thế nào?